Bemutatkozás Új énekeskönyv Régi énekeskönyv Kapcsolat

Bemutatkozás

Kedves Látogató! Szeretettel köszöntöm a honlapon!

Vad Péter Zsigmond vagyok, a debreceni Kölcsey Ferenc Gyakorló Általános Iskola pedagógusa, valamint a Debreceni Református Nagytemplom egyik orgonistája. Vad Péter

1983. február 3-án születtem Debrecenben, hét éves koromig Balmazújvároson nevelkedtem. Szüleim teológiát végzett református lelkészek, így az Istenbe vetett hit és a krisztusi evangélium üzenete, szolgálata mindig is meghatározta az életemet, gondolkodásomat. 1990-ben édesapám felkérést kapott a Debreceni Nagytemplomi Gyülekezet megüresedett főlelkészi állásának betöltésére, így Debrecenbe költözésünk után – akkori nevén – a Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolájában folytattam tanulmányaimat és azóta is a „Kálvinista Rómában” élek.

A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában megszerzett érettségi után (2001) a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskolába nyertem felvételt, ahol 2004-ben „zenész /klasszikus zenész - zeneszerző” szakképesítést szereztem. Ezt követően a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán folytattam tanulmányaimat, melyet 2008-ban „ének-zenetanár, egyházzenész” és „szolfézstanár” főiskolai diploma kézhez vételét követően hagytam el.

Felsőoktatási tanulmányaim befejeztével alma materem, - akkori nevén - a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolájában kezdtem meg tanári pályámat, ahol azóta is ének és egyházi ének tantárgyakat oktatok, szakvezetői, munkaközösség vezetői feladatokat látok el, továbbá irányítom az 3. és 4. „zeneis” – azaz emelt szintű képzésben részt vevő - osztályokból álló Kicsinyek Kórusának munkáját.

Körülbelül 19 éve vagyok a Pro Urbe díjas Debreceni Nagytemplomi gyülekezeti kórus tagja, 17 éve orgonakísérője, valamint a gyülekezet másodkántora.

2015-ben ismét visszakerültem az iskolapadba és okleveles egyházzene-tanár (egyházzene-orgona) mesterfokozatot szereztem a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán. Itt Karasszon Dezsőnek az irányítása alatt tanulhattam az orgonajáték rejtelmeit, valamint alaposabban megismerkedhettem az egyházzene különböző területeivel.

Egyházi ének tanárként, kántorként fő célomnak tartom az evangéliumi örömhír megismertetését, hirdetését és terjesztését a zene nyelvén. Ennek a honlapnak a tartalmával elsősorban az új Református Énekeskönyv megismeréséhez és használatához szeretnék segítséget nyújtani. Itt szeretném kiemelni, hogy a honlap a Debreceni Egyházmegye által felkarolt, önálló kezdeményezés és nem a Magyar Református Egyház hivatalos „kíséretgyűjteménye”.

A honlap létrejötte két fontos szándékban keresendő és így két nagy részből is áll:

Korálkönyv - Akkordos 1. Szerettem volna közkinccsé tenni a Református Tananyagtár, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával 2018-ban megjelent Akkordos Korálkönyv anyagát. Ez a kiadvány – mely 2020-ban kereskedelmi forgalomban is megjelent – tartalmazza az 1948-as Magyar Református Énekeskönyv valamennyi énekének „akkordos”, azaz számokkal és betűkkel lejegyzett jelölésmóddal ellátott kíséretét.

Korálkönyv 2. 2021. őszén megjelent az új Református Énekeskönyv, amelynek minden énekéhez szerettem volna elkészíteni az „akkordos” kíséretet. A kották szerkesztése közben azonban úgy éreztem, hogy egy zenehallgatási funkcióra is szükség lenne, aminek segítségével a kottagrafikát kevésbé ismerő szolgatársak, egyháztagok is könnyedén megismerhetik/felismerhetik és megtanulhatják új énekeskönyvünk tételeit. Így minden „akkordos” letét oldalán meghallgatható az adott ének első versszaka Dr. Tóth Anikó, a Debreceni Zeneművészeti Kar egyházzene tanárának előadásában.

Mivel az új énekeskönyvhöz még nem készült hivatalos korálkönyv, és mivel az elmúlt években szinte hobbimmá vált az orgonaletétek komponálása, négy szólamban kidolgozott orgonaletéteket is találhatunk a honlapon az egyes énekek mellett. Ezeket ugyancsak meg lehet hallgatni, méghozzá a Debreceni Református Nagytemplom híres orgonáján előadva.

Mivel az új énekeskönyv énekeinek a feldolgozása, lekottázása, a hangfelvételek elkészítésének folyamata hosszabb időt vesz igénybe, a honlapon folyamatosan bővül majd az elérhető tartalom.

Ezúton szeretném megköszönni a Debreceni Református Egyházmegye - és esperesének, Hadházi Tamásnak a - támogatását, akiknek segítséggel ez a honlap megvalósulhatott.

Kívánom, hogy böngésszék és forgassák haszonnal a honlapon található tartalmat!

Áldást és békességet kívánva:

Debrecen, 2021. ősze

Vad Péter Zsigmond